இப் போட்டிகள் மார்ச்  மாதம் 31ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சிட்னி துர்க்கை அம்மன் கோவிலில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் பிற்பகல் 2 மணியிலிருந்து நடைபெறவுள்ளது.வர்ணம் தீட்டுதல் (பாலர் ஆரம்ப பிரிவுக்கும் பாலர் பிரிவுக்கும் மட்டும்), சமய அறிவுப் போட்டி, திருமுறை ஒப்புவித்தல் போட்டி என மூன்று போட்டிகள் நடைபெறும். (அறிவுப்போட்டிக்கான மாதிரி வினாக்களும் வழங்கப்படும்) 
இப்போட்டிகளில் பங்குபற்றுபவர்களுக்கு பரிசில்கள் முதற் பிரிவு, இரண்டாம் பிரிவு, மூன்றாம் பிரிவென மூன்று வகையாக வழங்கப்படவுள்ளது. ஓவ்வொரு பிரிவிலும் ஓன்றுக்கு மேற்பட்ட திறமையானவர்களுக்கு பரிசில்கள் கிடைக்கவேண்டும் என்பதற்காக இப்படி வகுக்கப்பட்டடுள்ளது. 
  
போட்டிகளுக்கான விண்ணப்படிவம் 
போட்டிகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து 30 மார்ச்  2019 க்கு முன்பாக கிடைக்கக் கூடியதாக durgacomp2019@gmail .com  என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது ஆலய கரும பீடத்தில்  கையளிக்கப்பட வேண்டும். ஓருவர் அந்தந்த வயதிற்கேற்ற போட்டிகளில் பங்குபற்றலாம். எத்தனை போட்டிகளில் பங்கு பற்றினாலும் ஒரு நபருக்கு போட்டிக்கான நுழைவுக்கட்டணமாக $5 (போட்டி நடைபெறும் தினத்தில்) பெறப்படுகின்றது. 
போட்டிக்கான விதிமுறைகள், புள்ளிகள் வழங்கும் முறை பற்றிய குறிப்புகள் என்பனவற்றை விண்ணப்பப் படிவத்தோடு  கீழே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
 
 
விண்ணப்படிவம் பதிவிறக்க இங்கே சொடுக்கவும்
1.

விண்ணப்பபடிவம்

2.

குறிப்புகள்

3.

விதிமுறைகள்

4.

கேள்விபதில் - அதிமேற்பிரிவு

5.

கேள்விபதில் - கீழ்பிரிவு

6.

கேள்விபதில் - மத்தியபிரிவு

7.

கேள்விபதில்  - மேற்பிரிவு

8.

கேள்விபதில் - பாலர்பிரிவு

9.

கேள்விபதில் - பாலர் ஆரம்பப்பிரிவு

10.

திருமுறை - அதிமேற்பிரிவு

11.

திருமுறை - கீழ்பிரிவு

12.

திருமுறை - மத்திய பிரிவு

13.

திருமுறை - மேற்பிரிவு